FIRIPO

Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion

FIRIPO

Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo Universitet och Tammerfors Universitet med syftet att skapa en nationell infrastruktur för opinionsforskning i Finland. FIRIPO finansieras av Finlands Akademi. De fyra centrala målen för FIRIPO är:

  1. Att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i allmän opinion och valbeteende i Finland.
  2. Att lära ut, utveckla och dela (nya) forskningsmetoder i allmän opinion samt att ge råd om användningen av den allmänna opinionen i det politiska beslutsfattandet
  3. Att skapa en öppen kontaktyta för forskning i allmän opinion
  4. Att befrämja öppen vetenskap genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) stöda öppna data och öppet samarbete inom opinionsforskning.

Infrastrukturens komponenter i panelen förser forskare med pålitliga verktyg vid insamling av data samt möjligheten att snabbt och exakt undersöka den allmänna opinionen gällande aktuella händelser. Deliberations- och beslutsfattarlaboratorierna erbjuder verktyg att experimentellt undersöka beslutfattande och politiska beslut.

IG (62)

Ställ frågor i webbpanelen Medborgaropinion

Den nationella forskningsinfrastrukturen FIRIPO vid Åbo Akademi öppnar upp en möjlighet för forskare eller forskargrupper att föreslå frågor eller enkäter till webbpanelen Medborgaropinion (N=5000). Läs