FIRIPO

Suomalainen yleisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuri

FIRIPO

Suomalainen yleisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuri (FIRIPO) on Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda kansallinen infrastruktuuri kansalaisten mielipiteiden tutkimukselle Suomessa. FIRIPO on Suomen Akatemian rahoittama. FIRIPO:n neljä keskeistä tavoitetta ovat:

  1. Systematisoida ja koordinoida mielipiteiden ja valintakäyttäytymisen tutkimusta Suomessa
  2. Oppia, kehittää ja jakaa (uusia) menetelmiä mielipiteiden tutkimukseen sekä neuvoa, kuinka kansalaisten mielipiteitä koskevaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa
  3. Luoda avoin alusta yleisen mielipiteen tutkimukselle
  4. Edistää avointa tiedettä avoimen datan ja avoimen yhteistyön avulla yhdessä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) kanssa.

Infrastruktuurin osallistujatietokannat tarjoavat tutkijoille luotettavia välineitä tiedonkeruuseen sekä mahdollisuuden tutkia nopeasti ja tarkasti yleistä mielipidettä ajankohtaisista tapahtumista. Deliberaatio- ja päätöksentekolaboratoriot puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia päätöksenteon ja poliittisten valintojen kokeelliseen tutkimiseen.

IG (62)

FIRIPOn johto ja kansainväliset neuvonantajat kokoontuivat Barcelonassa

FIRIPO-INFRASTRUKTUURIN ja YLEISEN MIELIPITEEN MITTAAMISEN HUIPPUYKSIKÖN FutuDemin kansainväliset neuvoa-antavat komiteat kokoontuivat Barcelonassa järjestettyyn yhteistapaamiseen 23.-26. huhtikuuta. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana FIRIPOn johtokunta esitteli infrastruktuurin nykytilaa ja

Esitä kysymyksiä Kansalaismielipide-nettipaneelin kautta

Åbo Akademin hallinnoima kansallinen tutkimusinfrastruktuuri FIRIPO antaa tutkijoille ja tutkimusryhmille mahdollisuuden ehdottaa kysymyksiä tai kyselyitä Kansalaismielipide-nettipaneelille (N=5000). Lue lisää alla olevista linkeistä ja lähetä ehdotuksesi