Kontakt

FIRIPO:s ledning

Kimmo Grönlund

Professor, statskunskap,
Åbo Akademi (ordförande) kimmo.gronlund@abo.fi

Marko Joas

Professor, offentlig förvaltning,
Åbo Akademi
marko.joas@abo.fi

Lauri Rapeli

Forskningschef, Samforsk,
Åbo Akademi lauri.rapeli@abo.fi

Kim Strandberg

Professor, statskunskap,
Åbo Akademi kim.strandberg@abo.fi

Kaisa Herne

Professor, statskunskap, Tammerfors universitet
kaisa.herne@tuni.fi

Helena Laaksonen

Direktör, Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv (FSD), Tammerfors universitet
helena.laaksonen@tuni.fi

Heikki Kauppi

Professor, nationalekonomi, Åbo universitet
heikki.kauppi@utu.fi

Maija Setälä

Professor, statskunskap, Åbo universitet
maija.setala@utu.fi

Koordinering

Vilppu Kuusipalo

Projektkoordinator, Åbo Akademi
vilppu.kuusipalo@abo.fi

Internationell rådgivande kommitté

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor, statskunskap, Göteborg universitet (Sverige)

David Farrell

Professor i statskunskap, University College Dublin (Irland)

James Fishkin

Professor, Direktör för the Center for Deliberative Democracy, Stanford University (USA)

Rachel Gibson

Professor, University of Manchester (Förenade kungariket)

Georg Lutz

Professor, Direktör för the Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS)

Jordi Muñoz

Biträdande professor, Direktör för the Public Opinion Center of the Catalan Government (CEO)

Peter Hans Matthews

Charles A. Dana Professor i nationalekonomi, Middlebury College (USA)

Diana C. Mutz

Professor, Direktör för the Institute for the Study of Citizens and Politics, University of Pennsylvania (USA)