Tutkimus

Kansalaismielipide

http://www.kansalaismielipide.fi/

Kansalaisosallistujista koostuva tietokanta tarjoaa tutkijoille tärkeitä välineitä yleisen mielipiteen tutkimiseen. Ensinnäkin se tarjoaa mahdollisuuksia seurata yleisen mielipiteen kehitystä ajan mittaan, mikä on mahdotonta nykyisillä poikkileikkaustiedoilla. Toiseksi se tarjoaa uusia mahdollisuuksia kyselytutkimuksen ja kokeellisen tutkimuksen yhdistämiseen. Tutkijoiden hallinnoiman pysyvän paneelin ansiosta nämä mahdollisuudet ovat laajemman tutkijajoukon ulottuvilla. Kansalaisosallistujista koostuva tietokanta mahdollistaa myös nopean reagoinnin ajankohtaisiin tapahtumiin ja nopeiden kyselytutkimusten käynnistämisen yleisen mielipiteen tutkimiseksi edustavalla otoksella.

Päättäjäpaneeli

Päättäjäpaneeli on vaaleilla valituista, pääsääntöisesti paikallistasolla toimivista, poliitikoista koostuva tietokanta. Mahdollisuus seurata poliittisten päättäjien mielipiteitä antaa tutkijoille täysin uusia välineitä demokraattisen päätöksenteon taustalla olevien mekanismien tutkimiseen, erityisesti yhdistettynä kansalaisista koottuun tietokantaan. Päättäjätietokanta luo ennennäkemättömän mahdollisuuden tutkia samanaikaisesti kansalaisia ja päätöksentekijöitä Suomessa.

Barometern

https://www.barometern.fi/

Svenska kulturfondenin rahoittama Barometern on suomenruotsalaisille suunnattu sosiaalipoliittinen kyselytutkimussarja, jota on vuodesta 2002 alkaen toteuttanut Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk. Lisäksi Samforsk on tehnyt pääasiassa oikeusministeriön rahoittamana vuodesta 2004 lähtien joka neljäs vuosi erityiskyselyn liittyen julkisiin palveluihin kaksikielisissä kunnissa, ja yhteistyö jatkuu edelleen. Tutkimus on ollut osa raporttia, jonka hallitus esittää Suomen eduskunnalle kielilainsäädännön soveltamisesta.

Gen2

Gen2-nettipaneeli koostuu suomalaisista, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomen ulkopuolella. Kyselyiden tarkoitus on kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ajankohtaisista tapahtumista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Gen2 on ensimmäinen paneeli Suomessa, jonka kohdeyleisönä ovat toisen sukupolven maahanmuuttajat, ja sen kyselyt tuottavat arvokasta tietoa yhteiskunnalliselle tutkimukselle.

Päätöksenteko-laboratoriot

https://pcrclab.utu.fi/

https://webpages.tuni.fi/dmlab/public/

Vuodesta 2008 asti Turun yliopistossa toiminut päätöksentekolaboratorio PCRClab on Suomen vanhin ja suurin kokeellinen päätöksentekolaboratorio. Tänä aikana päätöksentekolaboratoriossa on toteutettu noin 30 yksittäistä kokeellista tutkimusta, joissa on ollut lähes 300 koekertaa ja yli 4000 osallistujaa. PCRClabissa on noin 2000 rekisteröitynyttä vapaaehtoista, jotka ovat ilmoittautuneet yhteiskuntatieteelliseen kokeelliseen tutkimukseen. FIRIPO:n avulla kehitetään ja parannetaan laboratorion keskeistä infrastruktuuria, kuten osallistujatietokantaa, verkkosivuja ja tietokoneita, mikä tarjoaa sujuvamman käyttökokemuksen sekä osallistujille että tutkijoille. Toinen, uusi päätöksentekolaboratorio sijaitsee Tampereella. TAU:n DMLab on monitoimilaboratorio, joka tarjoaa tilat verkon välityksellä tehtäviin deliberaatiokokeisiin sekä paikan päällä ja verkossa tehtäviin päätöksentekokokeisiin. Laboratoriot tekevät yhteistyötä myös Hankenin kauppakorkeakoulun Helsinki LABBETin kanssa.

DMLab_sisä_m
IG (329) crop

Deliberaatio-laboratoriot

https://webpages.tuni.fi/dmlab/public

Kaksi uutta deliberaatiolaboratoriota sijaitsevat ÅA:ssa ja TAU:ssa. TAU:ssa sijaitseva laboratorio on monitoimilaboratorio, jossa on tilat sekä verkon kautta tehtäviin deliberaatiokokeisiin että päätöksentekokokeisiin. Molemmat deliberaatiolaboratoriot ovat pysyviä tiloja, joissa on mahdollista järjestää kokeellisia tutkimuksia pienillä keskustelijaryhmillä, joita kutsutaan myös kansalaispaneeleiksi (mini-publics). Kansalaispaneelien osallistujat ovat satunnaisesti valittuja maallikkokansalaisia, jotka kokoontuvat yhteen keskustelemaan poliittisesta kysymyksestä ja yleensä tekemään valinnan kahden tai useamman poliittisen vaihtoehdon välillä. Kansalaispaneeleja on käytetty kokeellisessa yhteiskuntatieteessä laajalti viimeisen noin kymmenen vuoden aikana. Erilaisten koeasetelmien myötä kansalaispaneeleiden avulla on tutkittu esimerkiksi sitä, miten keskusteluyhteys tai erilaiset poliittiset kysymykset vaikuttavat mielipiteen muodostukseen ja kuinka päätöksentekotapa vaikuttaa keskusteluun itsessään.