Ställ frågor i webbpanelen Medborgaropinion

Den nationella forskningsinfrastrukturen FIRIPO vid Åbo Akademi öppnar upp en möjlighet för forskare eller forskargrupper att föreslå frågor eller enkäter till webbpanelen Medborgaropinion (N=5000). Läs mer genom länkarna nedan och skicka in ditt förslag senast 30.11.2023.

Läs mer på engelska

Läs mer på svenska

Läs mer på finska

News & events