FIRIPOs ledning och internationella rådgivande kommitté samlades i Barcelona

Ett gemensamt möte för de internationella rådgivande kommittéerna för FIRIPO-INFRASTRUKTUREN och SPETSFORSKNINGSENHETEN I ALLMÄN OPINION FutuDem ordnades i Barcelona 23-26 april. Under tvådagarsmötet presenterade FIRIPOs ledning infrastrukturens nuläge och diskuterade vägen framåt med de internationella rådgivarna. Dr. Jordi Muñoz, direktör för den katalanska regeringens center för allmän opinion (CEO) och medlem i den internationella rådgivande kommittén för FIRIPO, höll en presentation om det kommande regionalvalet i Katalonien och om opinionsmätningarna utförda av CEO. Mötet kulminerade i att doktorander Kim Backström (ÅAU), Satu Metsälampi (UTU) och Albert Weckman (ÅAU) presenterade sina forskningsämnen.News & events