FIRIPO får tilläggsfinansiering

I december beviljade Finlands Akademi finansiering för att utveckla forskningsinfrastrukturer. FIRIPO beviljades totalt över 1,1 miljon euro. Tilläggsfinansiering kommer att bidra till vidareutveckling av forskning av allmän opinion i Finland.

För mer information kring beslutet, besök:

https://www.aka.fi/en/about-us/whats-new/press-releases/2021/academy-of-finland-grants-close-to-36-million-for-15-research-infrastructures/

News & events