Chef och biträdande professor Jordi Muñoz går med i den internationella rådgivande kommittén

Vi är glada att välkomna Jordi Muñoz som ny medlem i vår internationella rådgivande kommitté. Dr. Muñoz, som är verksam som biträdande professor i statskunskap vid universitetet i Barcelona, är även chef för den katalanska regeringens center för allmän opinion (CEO). Jordi Muñoz är en ledande forskare inom enkätforskning och kommer att bidra med ovärderlig feedback och hjälp för den fortsatta utvecklingen av FIRIPO-infrastruktur.

News & events